ståle sørensen

Er du også liberal?

Sunday, February 26, 2012

Høyres krokodilletårer

Høyreordfører i Drammen Tore O. Hansen er opprørt over rutekutt i kollektivnettet og gråter krokodilletårer for media.
Han kritiserer kollektivkuttet uten at han nevner at det er hans egen partifelle, fylkesordfører Morten Eriksrød som er ansvarshavende for kuttet på 6 millioner og som er grunnen til at Buskerud kollektivselskap ser deg nødt til å kutte i tilbudet.
Man ser sikkert de samme reaksjonene i andre kommuner. Høyreordførere prøver å skylde på et kollektivselskap som deres eget høyrestyrte fylke sulteforer.
Buskerud Kollektivselskap kan ikke sitte å vente på at fylkeskommunen kanskje bevilger penger seinere. De må vite at de har penger å drive forsvarlig for.
Både Eriksrød og Trond Johansen burde ha visst veldig godt følgene av sitt eget vedtak: Prisøkning og rutekutt!
Venstre og Sp foreslo 6 millioner kroner ekstra, eller det BK AS hadde gitt melding til de folkevalgte om var nødvendig. Dette stemte H, Krf og Frp mot.Ståle Sørensen fylkestingsgruppa Buskerud Venstre

Labels: , ,

Friday, February 10, 2012

Hvor vil Drammen?

Høstens store valgvinner i Drammen, Høyre, vant valget med å se tilbake. Gjennom valgkampen har jeg ikke lest eller hørt en eneste setning fra det hold som peker fremover og som lyser av fremtidsvisjoner. De andre store partiene i Drammen er desverre ikke hakket bedre. Hvordan kan det ha seg at et parti som kun snakker om hva som er gjort kan få rent flertall i et bystyre? Sannheten er vel at folk er fornøyd med mye av det som er gjort. Det er jeg også.

Det betyr derimot ikke at jeg mener Drammen har lykkes med sine ambisjoner. Drammens byutvikling er iferd med å stagnere. Tilflytningen til byen avtar og det bygges ikke nye boliger. Byen har ikke lykkes med å transformere arealkrevende logistikknæring til kunnskapsbasert næring og nye boliger. De nye kloke hodene som Drammen ønsket å lokke til seg med sitt omdømmeprosjekt har ikke flyttet til byen. Drammen har fortsatt en befolkning som er lavere utdannet og tjener mindre enn gjennomsnittet i Buskerud. Drammen har store sosiale utfordringer og på noen fellt, større enn sammenlignbare byer. Drammen har flyttet gjennomfartstrafikken ut av byen og gjennom tunneler, men trafikken er tilbake i like stort omfang i form av lokal trafikk.

Drammen har ikke bygget opp gode nok kollektivløsninger og trafikken i byen øker mer enn i andre tilsvarende byer. Drammen har pusset opp sentrum, men utarmet sentrumshandelen ved å tillate utbygging av et parkeringsparadis på Gulskogensenteret. Hvilken logikk ligger det i å kreve 22 kroner i timen for parkering i sentrum samtidig som kommunen legger til rette for enorme områder for handel og flateparkering av biler på Åssiden og Gulskogen?

Bystyret i Drammen åpner for å rive flere kvartaler med verneverdige hus for å bygge sykehus, samtidig ligger et enormt område på Sundland brakk. Hvilken fornuft er et slikt vedtak bygget på?

En utstilling er satt opp på Sundland for å gi styrende politikere den inspirasjon og de visjoner de ikke hadde for byen før valget. En utstilling som preges av den samme vrangforestilling av Drammen. Kartene både fra arkitekter og kommunen stopper ved Holmenbrua og Gulskogen. Man ber publikum tegne inn sine visjoner for fremtiden i kartene, men publikum skal tydligvis ikke ha visjoner for Tangen, Rundtom, Fjellsbyen eller Kjøsterud? Arkitektenes visjoner for Drammen er den samme rundansen rundt sentrum, uten å se at sentrum aldri vil fungere dersom vi ikke setter den i relasjon til hva som skjer i bydelene. Det hjelper lite med ”voksmuseum” og ”LA Boulevard” i Drammen sentrum som et av forslagene indikerer, dersom unger i bydelene ikke har fortau å gå på til skolen. Det blir ikke et ”multinasjonalt vibrerende, spennende matmarked” på Strømsø dersom kommunen fortsetter å utvide handelsvirksomhet med gratisparkering på Gulskogen og Åssiden.

Hvor er visjonene for Fjordbyen Drammen? Den historiske sjøfartsbyen Drammen har klart det mesterstykket det er å vende ryggen mot fjorden og omskape seg selv til en innlandsby. Plansjene på Sundland vitner om at hverken de inviterte arkitektene eller kommunen selv ønsker å gjøre noe med dette i nær fremtid.

Dette ble kanskje litt surmaget kritikk, men det er nødvendig. Når man blir for full av egen selvtilfredshet så slutter man å skjerpe seg. Drammen må skjerpe seg! Det var det som var suksessoppskriften forrige gangen byen løftet seg etter håret og gjorde et byutviklingsløft. Vi må løfte oss etter håret en gang til, for jobben er ikke gjort og vi har skarp konkurranse.

Vi har svært mye å glede oss over i Drammen og kommunens avtale med jernbaneverket om fremtidig omdisponering av sentrumsnære tomter er svært gledelig og en mulig start på en helt ny byutvikling.

Men selvom mye er bra hjelper det ikke å hvile på sine laubær, man må ha guts og stå på videre.

Vi trenger politikere med både guts og visjoner. Har vi det?Ståle Sørensen Drammen Venstre

Labels: , ,

Tuesday, January 03, 2012

Oppdatering

Denne bloggen oppdateres ikke like ofte som før. Ønsker du å se noe av mine kunstverk besøk www.stalesorensen.no

Friday, August 19, 2011

Ny Svelvikvei er jobb nummer 1


Dagens Svelvikvei hindrer bolig og næringsutvikling i Drammen og er en fare for beboere og trafikanter. Svelvikveien kan karakteriseres som en skamplett for både Drammen og Buskerud.
Venstre vil ha ny Svelvikvei i tunell fra Tørkop til Kobbervikdalen. Arbeidets innledende faser er igangsatt, men det vil ta tid og det er mange skjær i sjøen.
Det må jobbes iherdig for en ny Svelvikvei og for at nåværende gateløp opprustes til en god løsning for myke trafikanter og beboere.
Jeg garanterer at jeg vil jobbe for en ny Svelvikvei. Jeg vil sette dette øverst på agendaen i Buskerud fylke.
Svelvikveien er for mange symbolet på politisk avmakt og ansvarsfraskrivelse. Denne veien har i flere tiår blitt lagt nederst i bunken når planer legges. Dette må det bli slutt på. Nok er nok og det på tide med handling. Jeg garanterer ikke nye Svelvikvei, da det er mange som skal ha en finger med i spillet. Men jeg garanterer at Svelvikveien for meg vil være jobb nummer èn i det nye fylkestinget. Nye koster inn i fylkesstyret kan sørge for en løsning

Ståle Sørensen Fylkestingskandidat Buskerud Venstre

Monday, July 04, 2011

Droppe omkampene?

Dropp omkampene sier Tore Opdahl Hansen i Aftenposten hvor Drammen holdes frem som en foregangskommune i byutvikling. Dette er et underlig utsagn. De store byutviklingsgrepene i Drammen er vedtatt med et bredt borgerlig flertall og i mange tilfeller med et enstemmig bystyre bak seg. Omkamper er ikke nødvendig når det er full enighet. Der det ikke er enighet derimot, sørger Høyre for å motarbeide på en slik måte at det blir særdeles vanskelig å jobbe for et annet standpunkt.
Oslo har det det siste tiår gjennomført en historisk omregulering av havnearealet. Oslo havn har flyttet sin virksomhet ut av hele sentrale bykjernen noe som har gjort det mulig å etablere Filipstad, Tjuvholmen, Bjørvika og tilsvarende bo og næringsområder. Oslo tapper nå hele Østlandsregionen for arbeidsplasser fordi man kan tilby attraktive sjønære boliger og kontorer. Drammen er fortsatt en pendlerby og har tilsynelatende ingen ambisjoner om å endre dette.
I Drammen har ordførereren og Høyre sementert en fjordbyutvikling med støtte fra Ap og Frp.
De store sakene man diskuterer frem og tilbake i Oslo på en demokratisk måte og som vil endre Oslo til det bedre blir skjøvet under bordet i Drammen.
Det er enkelt å være ordfører når man bare snakker om hva som er gjort og ikke de store utfordringene byen har foran seg.
Drammen kunne i likhet med Oslo åpnet byen mot sjøen, men man velger istedenfor å hvile på laubærene. Høyre i Lier og Oslo har valgt motsatte standpunkt enn Drammen Høyre, til stor glede for innbyggerne i disse kommunene. Tore Opdahl Hansen har særdeles mye å lære av Oslo Høyre.
Vi er enige om mye av det som er gjort i byen vår og vi i Venstre er med på å ta æren for det. Men vi er bekymret over hvilken rolle Høyre i Drammen vil spille i den videre transformasjonen av byen fremover.
Løven kan bli til en skinnfell dersom man ikke setter nye høye ambisjoner.


Ståle Sørensen bystyrekandidat Drammen Venstre

Labels: , ,

Sunday, June 26, 2011

Merkelige Drammen

I tirsdagens DT kan vi lese en stor artikkel om byutviklingsprosjektet Sundland som sliter med realisering etter at stadionplanene ble lagt på is. Den økonomiske motoren i prosjektet er borte og man prøver å kjøre videre i dorgefart med løfte om boligbygging. Vi har sett det før; der ROM eiendom og staten er inne trengs det en kjempebrekkstang for å igangsette planer.
På andre av siden av byen, kan vi lese i samme DT, at sykehuset har problemer med utbyggingsplanene. Tomta er for liten. Man trenger 170 mål for realisering av et nytt sykehus, men det man har tilgjengelig er 60 mål.
På Sundland har man tilgjengelig 250 fremtidige mål for fremtidig byutvikling.
Hvorfor ikke se de to sakene i sammenheng?
Ved å flytte sykehuset til Sundland får sykehuset store utviklingsmuligheter og Sundlandprosjektet den brekkstanga de trenger for å få til ytterligere utvikling av området. Det gamle sykehuset kan omgjøres til boliger, næring og kanskje hotell.
For oss i Venstre som i lengre tid har pekt på disse mulighetene synes det merkelig at Vestre Viken helseforetag og Drammen kommune ikke klarer å sy dette sammen på en måte som gavner både sykehuset og Drammen. Er det virkelig bedre å rive et eksisterende boligmiljø for å utvide sykehuset, når man kan bygge nytt og flott på en tom tomt? En tomt som ligger sentralt til både i forhold til kollektivtrafikk og bykjernen. Det er rett og slett merkelig.

Ståle Sørensen bystyrekandidat Drammen Venstre

Labels: ,

Monday, June 20, 2011

Tuppen og Lillemor


Høyre og AP går i tottene på hverandre. Det er Masud mot Tore O. Hvem blir den beste ordføreren? Tore O. klipper snorer , spiser kake og lar ikke en mediasjanse gå fra seg. Masud besøker eldrehjem, deler ut roser og snakker engasjert om alt som er galt med Tore O. og Høyre. Han på sin side parerer med samme mynt.
Valgkampen er igang og ting begynner å minne mer om personstrid enn politikk.
For hvor ble det av politikken? Sannheten er at det er en hellig allianse mellom AP og Høyre i en rekke viktige politiske saker i Drammen. De to ”erkefiendene” er rørende enige om å jobbe mot og trenere en mulig fjordbyutvikling av Drammens sjøfront. De sitter på hverandres politiske fang i en rekke utbyggingsaker som medfører riving av verneverdige hus og når havna nylig fikk dispensasjon til å utvide sin tankvirksomhet på Holmen stemte de to rivalene sammen enige og tro.
Så skal det nevnes at Høyre og Ap ikke er enige i alt. Vi i Venstre har på mange måter vært delvis fornøyd med den jobben Tore O har gjort som ordfører de siste år. Vi har gjennomført budsjetter med Høyre og fått gjennom en rekke viktige saker. Venstre og Høyre er sammen ansvarlige for Drammens positive utvikling de siste år.
Men ting kunne vært mye, mye bedre og de store kjernesakene våre, de får vi ikke gjennom, for der er Høyre, Ap og Frp alliansepartnere og politiske venner.
Så spør du hvem som er opposisjonen mot Høyre så er ikke alltid svaret AP, spør du hvem som er opposisjonen til AP er Høyre og Fremskrittspartiet neppe alltid svaret. Er man lei Tuppen og Lillemor i Drammenspolitikken finnes det en tredje vei og den er fortsatt grønn og liberal


Ståle Sørensen
Bystyrekandidat Drammen Venstre

Labels: , ,